Z czego skłąda się Ogólnowojskowa Dzida Bojowa
Blog > Komentarze do wpisu

Budowa dzidy bojowej

Ogólnowojskowa Dzida Bojowa to broń dość skompliowana. A przynajmniej ma skomplikowanny opis. Przyjrzyj się jej budowie. 

 

Ogólnowojskowa dzida bojowa składa się z:

1) przeddzidzia

2) śróddzidzia

3) zadzidzia

Budowa dzidy  

 

 

Ad 1) Przeddzidzie ogólnowojskowej dzidy bojowej składa sie z: 
a) przeddzidzia przeddzidzia 
b) śróddzidzia przeddzidzia 
c) zadzidzia przeddzidzia

Budowa przeddzidzia 

 

 

Ad 2) Śróddzidzie ogólnowojskowej dzidy bojowej składa sie z: 
a) przeddzidzia śróddzidzia 
b) śróddzidzia śróddzidzia 
c) zadzidzia śróddzidzia 

Budowa śróddzidzia 

 

 

Ad 3) Zadzidzie ogólnowojskowej dzidy bojowej składa sie z: 
a) przeddzidzia zadzidzia 
b) śróddzidzia zadzidzia 
c) zadzidzia zadzidzia
Budowa zadzidzia 
środa, 31 października 2007, k.grad